رشته مدیرگروه حسابداری جناب آقای داغری كامپیوتر جناب آقای عارف سیاحی بهداشت مدارس جناب آقای عبدالامیر سیاحی تاسیسات – نقشه كشي معماري سر كار خانم طالب زادگان