بهار بی خزان، روی محمد بهشت جاودان، کوی محمد معطر ساخت گلزار جهان را شمیم تار گیسوی محمد میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق بر همه مسلمانان جهان مبارکباد